GPS-tracking

GPS-tracking

Av smittevernsårsaker vil det ikke være GPS tracking under årets sørlandsgalopp.

GPS tracking gjør orientering mer publikumsvennlig. Man får enkelt visualisert hvor den enkelte løper har løpt gjennom sin løype. Det gjør det mer spennende for publikum, men er også et viktig hjelpemiddel for utvikling orienteringskompetansen hos den enkelte løper. GPS tracking vil bli vist live på arena. I tillegg vil GPS tracking bli tilgjengelig på https://loggator.com/recent_events etter hvert løp.

Vi har 60 stk enheter for GPS tracking. Disse vil bli brukt på klassene som inngår i Ungdoms cup som følger:

Dag

Klasser

Visning

Torsdag 28. juni

D/H 13-14

Storskjerm på arena https://loggator.com/recent_events

Fredag 29. juni

D/H 15-16

Storskjerm på arena + https://loggator.com/recent_events

Lørdag 30. juni

D/H 17-20

Storskjerm på arena + https://loggator.com/recent_events

Søndag 1. juli

De 10 beste i respektive 6 klasser over.

Storskjerm på arena + https://loggator.com/recent_events

Det er frivillig om man vil løpe med GPS sender for D/H 13-14 og D/H 15-16. De som ikke ønsker å løpe med GPS bes gi beskjed til arrangøren om dette så tidlig så mulig, slik at vi kan  tilby tjenesten til andre.

For D/H 13-14 og D/H 15-16: I utgangspunktet vil de 60 enhetene bli fordelt med 30 stk i hver klasse den enkelte dag. Dersom det er flere enn 30 startende i klassen, vil enhetene bli fordelt til de 30 sist startende i klassen.  Dersom det er færre enn 30 deltakere i en klasse, vil flere enn 30 i den andre klassen løpe med GPS enhet.

På jaktstarten vil det være de 10 beste / første i hver av de 6 klassene som løper med GPS enhet.

For D/H 17-20: I utgangspunktet vil de 60 enhetene bli fordelt med 30 stk i hver klasse den enkelte dag. Disse 30 enhetene fordeles til de 10 beste (sammenlagttid etter dag 1 og dag 2) og de 20 sist startende i klassen (som ikke inngår blant de 10 med best sammenlagttid). Dersom det er færre enn 30 deltakere i en klasse, vil flere enn 30 i den andre klassen løpe med GPS enhet.