Får skryt for det nye Furulunden-kartet

Får skryt for det nye Furulunden-kartet

- Må nok medgi at det har gått sykt mange timer med de siste månedene for å få kartet ferdig, sier Per Torgersen (66). og legger kjapt til at æren for kartet deler han med flere andre. Men for å få kartet klart, har utvilsomt 66-åringen hatt en nøkkelrolle. og ikke alt har gått på skinner.

- Det ble noen forsinkelser og misforståelser underveis i prosessen, derfor har det blitt en hektisk innspurt. I tilegg må jeg vel betegne meg som ganske ambisiøs når det gjelder å levere et best mulig produkt, sier o-løperen og karttegneren som også medgir at han sikkert hadde noen fordeler da han la ut i løypa i H-65 i Furulunden.

Frank Glad Balchen studerer kartet første dagen i Furlunden sammen med barnebarn Martin. I bakgrunnen kartansvarlig Per Torgersen. 

En lang prosess

- Men jeg har jo ikke tilbragt så veldig mange timer her i Furulunden, mitt arbeid har stort sett foregått på hjemmekontoret, forteller mannen som til daglig er teknologidirektør på Sørlandet Sykehus og har mange og store utfordringer og ansvar der.
Han forteller om en lang og kostbar prosess der det kjøpes profesjonelle tjenester, og der klubben, altså Per T, bidrar med en voldsom dugnadsinnsats.

Det hele starter med at kommunen skaffer til veie et kartgrunnlag fra Statens Kartverk som deretter overlates til et profesjonelt firma. Lokalt er det Rambøll som tar den videre prosessen med å skape et ikke ferdig o-kart ut av kartgrunnlaget som synfarer kan benytte videre.

Synfarer

- Også det er en møysommelig prosess der detaljer skal på plass. Kartet synfarer får er et matematisk produkt, for å få et o-kart ut av dette trengs solid erfaring som orienteringsløper, sier Per Torgersen. Mannen som Oddersjaa har leid inn som synfarer i mange år heter Vidar Ydse, godt kjent for godt voksne o-løpere.

Fra synfarer går produktet videre til karttegner, altså Per Torgersen, som skal få alle detaljer inn slik at det blir et "pinlig nøyaktig produkt", som han selv sier. Og det er en prosess der han ikke teller timer, men medgir altså at det har gått med sykt mange timer.

- Neste prosess er at kretsens erfarne kontrollører skal ut i terrenget for å sjekke at alt, eller iallfall nesten alt, stemmer.  Viktig jobb det også, hadde faktisk glemt en sti denne gang, smiler karttegneren som mener å ha forklart hvorfor det er kostbart å lage et nytt kart.

En halv million

- Det nye Bymarka-kartet i Kristiansand har nok en totalpris på over en halv million kroner, anslår han. Og forteller at det hele er et spleiselag med en tredel fra spillemidler, en tredel kommunalt bidrag og siste tredelen er dugnad eller midler fra oppdragsgiver, i dette tilfellet Oddersjaa.

- Regner med at du fant greit fram i Furulunden, Per?

- Ja, her ble det ikke mye bom, ler en fornøyd o-løper og karttegner. Med to femteplasser, av totalt 28 startende i Furulunden, viste han både kartkontroll, kartkjennskap naturlig nok, og at beina også henger godt med.